घर > परियोजना केस > पौंडी पोखरी

घुमाइएको एक्रिलिक पौंडी पोखरी र स्पा भित्ता प्यानल परियोजना।

2021-08-04


परियोजना मामला नाम: घुमाइएको एक्रिलिक पौंडी पोखरी र स्पा भित्ता प्यानल परियोजना।

परियोजना मामला समय: 2021/2/10

देश: संयुक्त राज्य अमेरिका

परिचय: लामो घुमाइएको स्विमिंग पूल विन्डोज र SPA भित्ता प्यानल प्लस Skywalk भुइँ प्यानल।