घर > परियोजना केस > एक्वेरियम

Ningbo होटल पानीमुनि परियोजना।

2021-08-03


एक्वैरियम नाम: Ningbo होटल पानी को मुनि परियोजना।

एक्वैरियम समय: 2021/4/29

देश: चीन

परिचय: १११-१४१-वर्ग-मीटर डुप्लेक्स सुइट एक पानीको नीचे परिदृश्य एक्रिलिक स्पष्ट विन्डोज को माध्यम बाट अवलोकन गरीएको छ।